Người có quyền lực nhất ở công ty?

Người có quyền lực nhất ở công ty?

Người có quyền lực nhất ở công ty? Tác giả: Phạm Trí Hùng- Nguyễn Trung Thẳng; NXB Lao động xã hội- Alpha Books; Giá 110.000 đồng. Với những ai đang điều hành một công ty thì “CEO và Hội đồng...

Doanh nhân Tác giả and
Người có quyền lực nhất ở công ty?
Tác giả: Phạm Trí Hùng- Nguyễn Trung Thẳng; NXB Lao động xã hội- Alpha Books; Giá 110.000 đồng.

Với những ai đang điều hành một công ty thì “CEO và Hội đồng quản trị” có thể xem là cẩm nang tham khảo. Cuốn sách không dạy cách điều hành công ty mà chỉ ra mối quan hệ khăng  khít giữa CEO và hội đồng quản trị. Chính vì thế trong cuốn sách này, tác giả tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của hai phía và các mối liên hệ với các thành viên bên trong lẫn bên ngoài. Sách cũng chỉ ra các mô hình quản trị thường thấy ở Việt Nam. Nhược điểm của quyển sách này là khá khô khan. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm và kiên nhẫn đọc, có thể nó sẽ đắc dụng cho bạn.

Bài viết liên quan

Bác sỹ doanh nhân

Là một bác sỹ có kinh nghiệm lâu năm tại Mỹ, vào năm 2008, bác sỹ Nam Trân quyết định về Việt Nam, mong muốn đóng góp thiết thực cho cộng đồng và đất nước bằng những kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Doanh nhânNgười đăng Doanh nhan